• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
Пам’ятка громадянам України щодо працевлаштування в Кувейті
Опубліковано 10 січня 2021 року о 11:41

Умови працевлаштування в Кувейті


Трудове законодавство Кувейту складається з трьох законодавчих актів, які регламентують умови працевлаштування в окремих сферах: Закон про працю державних службовців (Labour Law for Government Employees), Закон про працю в приватному секторі (Private Sector Labour Law) та Закон про працю у нафтовому секторі (Labour Law of Oil Sector).

Водночас, проблемою місцевого ринку праці залишається низький рівень правової захищеності приватного обслуговуючого персоналу (хатніх робітників, водіїв, садівників, прибиральників тощо), оскільки на відміну від трудових мігрантів, працевлаштованих в державному або приватному секторах економіки, правові відносини між роботодавцем (господарем) та зазначеною категорією робітників не регулюються жодним нормативно-правовим актом Кувейту (у цьому випадку застосовуються лише загальні принципи законодавства про працю), що створює підґрунтя для всіляких зловживань з боку роботодавців.

1. Порядок працевлаштування іноземців в Кувейті. 

Регулювання правових відносин у сфері працевлаштування в Кувейті належить до компетенції Міністерства соціальних справ та праці Кувейту (далі - МССП). 

Для кожного роботодавця в Кувейті на підставі його обгрунтованого клопотання МССП встановлюється квота робочих місць, які можуть бути заповнені іноземними працівниками.

Для оформлення дозволу на працевлаштування іноземця кувейтська компанія-роботодавець подає до Державної адміністрації з питань робочої сили (державний орган, що входить до системи МССП) відповідне клопотання разом з копією паспортного документа кандидата на роботу та довідкою Головного управління кримінальної поліції МВС Кувейту про відсутність заперечень щодо його працевлаштування (No Objection Certificate).

Якщо іноземець проживає в країні, де функціонує дипломатичне представництво Кувейту, працедавець має надіслати кандидату на роботу в Кувейті копію дозволу на працевлаштування. 

Іноземець, який працюватиме у державному секторі, для отримання робочої візи має подати до посольства Кувейту відповідну візову анкету, копію дозволу на працевлаштування, довідку про відсутність судимості та медичні довідки про загальний стан здоров’я і відсутність ВІЛ/СНІД та інших інфекційних захворювань.

Іноземець, який працюватиме у приватному секторі, крім зазначених документів, має надати кувейтській дипмісії також вищезгадану довідку МВС Кувейту про відсутність заперечень та копію кувейтського свідоцтва про реєстрацію компанії-роботодавця. 

Робоча віза іноземцям, які проживають в країнах, де відсутні дипломатичні представництва Кувейту, оформляється, як правило, в органах міграційної служби емірату за клопотанням роботодавця.

Відразу після прибуття до Кувейту з працівниками підписується трудовий договір у трьох примірниках (як правило, складається арабською та англійською мовами), з яких один примірник залишається у робітника, другий – в компанії, а третій передається до відповідного територіального органу МССП (т.зв. «labour office» або «шуун»). У разі необхідності, трудовий договір перед підписанням має бути перекладений на будь-яку іншу мову, зрозумілу для працівника.

У трудовому договорі повинно бути обов’язково зазначено характер роботи працівника, розмір заробітної плати та порядок її виплати, кількість робочих днів на тиждень, термін дії договору тощо.

Після підписання контракту компанія-роботодавець має оформити новому працівникові обов’язкову медичну страховку, дозвіл на проживання в Кувейті (residency permit або «ікама») та місцеве посвідчення особи (civil ID). Відповідно до усталеної практики, вартість страхового полісу та державне мито за оформлення або продовження працівникам дозвільних документів на проживання в Кувейті оплачує роботодавець.

Для оформлення дозволу на проживання в Кувейті до Департаменту імміграції МВС Кувейту або його територіальних органів потрібно подати такий пакет документів (цим, як правило, займається сам роботодавець або його офіційний представник – «мандуб»):

 • заява-анкета встановленого зразка (підписується працівником і роботодавцем та скріплюється печаткою роботодавця);
 • паспорт;
 • 2 фотокартки (3,5х4,5 см, синє тло);
 • дозвіл на працевлаштування;
 • дозвіл МВС Кувейту;
 • медична довідка, видана українським медичним закладом (повинна бути легалізована та подана із засвідченим перекладом на арабську мову);
 • довідка про відсутність судимості та непритягнення до кримінальної відповідальності, видана МВС України або Посольством України в Державі Кувейт ( також має бути легалізована та подана із засвідченим перекладом на арабську мову).

2. Умови праці, припинення трудових договорів.

Трудовим законодавством Кувейту встановлено вимогу проходження обов’язкового випробувального терміну при прийнятті на роботу, що, як правило, становить 100 робочих днів. Упродовж випробувального терміну будь-яка сторона може припинити дію трудового договору. У разі розірвання контракту за ініціативи роботодавця, він має виплатити працівникові заробітну плату за фактично відпрацьований час та придбати зворотній квиток.

Працівникам гарантується щорічна відпустка тривалістю 30 робочих днів (вихідні дні не рахуються).

Для всіх працівників передбачений один обов’язковий вихідний день на тиждень. Водночас, кожен працівник може бути викликаний на понаднормову роботу у разі нагальної потреби та за письмовим дорученням роботодавця. Відшкодування за понаднормову роботу: 1,25 від базової погодинної оплати праці за роботу у звичайні робочі дні, 1,50 – за роботу у вихідні дні, 2 – у разі залучення до понаднормової роботи у святкові дні.

В Кувейті забороняється залучати жінок до роботи у нічний час (з 20:00 до 7:00), за винятком персоналу медичних закладів, готелів, аптек, авіакомпаній, закладів громадянського харчування та салонів краси. Також, заборонено працевлаштовувати жінок на підприємствах, які надають послуги виключно чоловікам (чоловічі салони краси, фітнес-клуби тощо).

Трудовим законодавством Кувейту передбачено надання жінкам оплачуваної відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (декретної відпустки) строком до 70 днів. Після завершення цієї відпустки, на прохання працівниці, їй може бути надано додаткову неоплачувану відпустку до 4 місяців для догляду за новонародженою дитиною. Після завершення такої відпустки працівниця має повернутися до виконання своїх трудових обов’язків або звільнитися.

Трудовий договір може бути припинено за ініціативою роботодавця без попереднього оповіщення працівника та сплати заробітної плати і компенсації у разі:

систематичного ігнорування працівником вказівок і доручень роботодавця;

невиконання працівником обов’язків за контрактом;

недотримання працівником інструкцій з питань безпеки на роботі;

відсутності працівника на роботі без поважних причин 7 днів підряд або 20 днів упродовж року;

звинувачення працівника у скоєнні злочину на території Кувейту;

здійснення працівником шахрайських дій або розголошення комерційної таємниці про компанію, що мало наслідком завдання значних збитків роботодавцю.

Водночас, якщо роботодавець не виконує свої зобов’язання за контрактом або законом, застосовує фізичне насильство до працівників, ввів в оману працівника при підписанні контракту, піддає життя та здоров’я працівників небезпеці (у разі наявності відповідного рішення спеціальної медичної комісії при Міністерстві охорони здоров’я Кувейту), вчиняє по відношенню до працівника дії, що суперечать нормам суспільної моралі, працівник має право розірвати трудовий контракт до закінчення строку його дії без попереднього оповіщення та з отриманням заробітної плати за фактично відпрацьований період у повному обсязі.

3. Зміна місця роботи в Кувейті.

Однією з характерних рис трудового законодавства Кувейту є  т.зв. «система спонсорства» (або «кафала»), яка передбачає певні обмеження для трудових мігрантів у праві змінити кувейтського роботодавця («спонсора»), який запросив їх до Кувейту та оформив їм дозвіл на працевлаштування та проживання.

Так, право на зміну місця роботи без оформлення нової робочої візи отримують іноземці, які відпрацювали не менше одного року у попереднього роботодавця. При цьому необхідною умовою при зміні роботодавця є отримання іноземним працівником відповідної згоди теперішнього «спонсора».  

У разі відмови роботодавця надати зазначений дозвіл, працівник може звернутися із відповідною заявою до територіального органу МССП («labour office» або «шуун»). Якщо вказаний орган встановить, що роботодавець порушив умови трудового договору чи положення законодавства про працю, він може санкціонувати перехід працівника до нового роботодавця незалежно від бажання його попереднього «спонсора».

Водночас, іноземцям, працевлаштованим у державному секторі, та хатнім працівникам перехід до нового роботодавця дозволяється виключно за умови наявності відповідної згоди теперішнього «спонсора», без можливості апелювання до органів МССП.

Слід зазначити, що вищенаведений механізм зміни місця роботи допускається лише в межах однієї й тієї ж спеціальності. У разі зміни професії або неотримання дозволу на зміну роботодавця працівникові необхідно анулювати свою попередню робочу візу, виїхати з Кувейту та в’їхати за новою робочою візою, отриманою на підставі нового дозволу на працевлаштування. При цьому таким особам не обов’язково повертатися до країни свого громадянства або постійного проживання. Вони можуть виїхати до будь-якої третьої, навіть сусідньої з Кувейтом, країни та повернутися до емірату через 48 годин, за умови наявності усіх необхідних документів для працевлаштування за новим місцем роботи (зокрема, медичної довідки та довідки про непритягнення до кримінальної відповідальності). 

З іншого боку, на кувейтські компанії-роботодавців покладається повна відповідальність за перебування іноземних працівників на території Кувейту (в частині забезпечення житлом, належними умовами праці, полісами медичного страхування, вчасного оформлення відповідних дозволів на проживання тощо).

4. Вирішення трудових конфліктів. 

У разі виникнення трудових спорів або недобросовісного виконання роботодавцем контрактних зобов’язань, іноземний працівник має право подати відповідну скаргу до територіального органу Міністерства соціальних справ та праці Кувейту за місцем роботи. Після офіційної реєстрації цієї скарги трудовий договір «заморожується», тобто компанія-роботодавець позбавляється права припинити дію контракту в односторонньому порядку, звільнити працівника, припинити виплату заробітної плати, позбавити житла, транспортного забезпечення та соціального пакету, передбаченого контрактом. З іншого боку, на час розгляду скарги працівники також повинні виконувати всі свої обов'язки за трудовим договором, не порушувати трудової та виконавської дисципліни.

Після прийняття до розгляду скарги, службові особи МССП викликають уповноважених представників компанії-роботодавця для з’ясування обставин справи та пошуку шляхів вирішення проблеми. Якщо роботодавець задовольняє викладені у скарзі вимоги, справа анулюється. У разі неможливості досягнення мирової угоди справа передається до суду, який виносить остаточне рішення (судовий процес, зазвичай, триває від 3 місяців до одного року). Як свідчить попередній досвід Посольства України в Державі Кувейт, більшість подібних справ вирішується на користь працівників, але їм для цього потрібно заручитися кваліфікованою допомогою місцевих адвокатів.

Особи, які є сторонами судового розгляду за справами, порушеними проти роботодавців, не можуть бути депортованими, навіть якшо строк дії їхніх дозволів на проживання закінчився. У таких випадках дозволи на проживання можуть бути продовжені на період розгляду судової справи за клопотанням відповідного суду до органів міграційної служби Кувейту.

Особам, які виграли справу проти «спонсора», органи МССП, як правило, надають право на перехід до іншого роботодавця, попри існуючі правила зміни місця роботи. Більше того, вже на стадії розгляду справи в МССП працівникам може бути надано можливість знайти нового роботодавця та переоформити місцеві дозвільні документи на нове місце роботи.  

У разі припинення трудового договору роботодавець не може скасувати дозвіл на проживання іноземця доти, доки повністю не сплачено належну суму заробітної плати за фактично відпрацьований час та компенсаційні виплати, передбачені трудовим контрактом.


Корисні контакти:

Посольство Держави Кувейт в Україні (питання легалізації та оформлення в’їзних робочих віз)

Адреса: м.Київ, вул. Оболонська набережна, 19.

Тел.: +38 044 391-51-90


Посольство України в Державі Кувейт (питання легалізації та надання консульської допомоги)

Адреса: Кувейт, р-н Сурра, блок 5, вул. 1, буд. 37

Тел.: +965 25318507

Департамент імміграції Міністерства внутрішніх справ Кувейту (оформлення/продовження дозволів на проживання в Кувейті)

Адреса: Кувейт, р-н Аль-Даджідж, Газалі Роуд

Тел.: +965 24342233


Міністерство соціальних справ та праці Кувейту (вирішення трудових спорів, розгляд скарг щодо порушення трудового законодавства)

Адреса: Кувейт, р-н Міркаб, блок 6, Міністерський комплекс

Тел.: +965 22480000


Пам’ятка громадянам України, які планують працювати або вже працюють за контрактами в Державі Кувейт 

          З метою уникнення або, принаймні, мінімізації проблемних ситуацій, з якими стикаються трудові мігранти в Кувейті, радимо дотримуватися наступних рекомендацій, розроблених Посольством України в Державі Кувейт, з урахуванням попереднього досвіду роботи та консультацій з кувейтськими компетентними органами:

1. Пошук роботи

          У разі, коли Вам пропонують роботу в Кувейті, уважно ознайомтеся з пропозицією майбутнього роботодавця. Для цього потрібно наполягати на наданні пропозиції щодо працевлаштування (так званого «job offer») у письмовому вигляді за підписом генерального менеджера компанії-роботодавця.

У цьому документі має бути зазначений розмір Вашої заробітної плати, перелік Ваших обов’язків, забезпечення житлом, транспортом і харчуванням, тривалість щорічної відпустки, а також інша важлива інформація, яка повинна бути відображена в трудовому контракті. Якщо Вам щось не зрозуміло або не влаштовує, звертайтеся за роз’ясненнями до представника роботодавця або ж наполягайте на поліпшенні умов з обов’язковим подальшим надсиланням погодженого «job offer» у письмовому вигляді.

Варто пам’ятати, що, відповідно до кувейтського законодавства, роботодавець зобов’язаний у повному обсязі оплатити вартість послуг рекрутингових компаній або агентів з набору персоналу. Відтак, грошові претензії посередників, які надають послуги з пошуку роботи за кордоном, до кандидатів на роботу в Кувейті є неправомірними. 

Крім того, за місцевим законодавством, роботодавець має оплатити вартість в’їзної візи до Кувейту та придбати Вам авіаквиток.

2. Початок роботи та оформлення дозвільних документів

Після прибуття до Кувейту наполягайте на укладенні трудового контракту у письмовій формі англійською (або іншою зрозумілою Вам) мовою. Контракт має бути підписаний у 3-х примірниках, з яких один примірник залишається Вам, один – у роботодавця, а третій передається до територіального управління Міністерства соціальних справ і праці Кувейту (т. зв. «labour office» або «шуун»).

Уважно вивчіть контракт, перевірте відповідність його положень наданому Вам раніше «job offer». У контракті обов’язково мають бути зазначені розмір Вашої заробітної плати, умови праці, забезпечення житлом і транспортом, порядок надання і тривалість щорічної відпустки, умови припинення трудового контракту, зобов’язання роботодавця придбати Вам зворотній квиток після завершення трудових відносин тощо. Наполягайте на внесенні змін до контракту у разі виявлення розбіжностей між його положеннями та «job offer».

Пам’ятайте, що, згідно з кувейтським законодавством, у разі підписання офіційного контракту на роботу, на місцеві компанії-роботодавців покладається повна відповідальність за перебування іноземних працівників на території Кувейту (в частині забезпечення житлом, належними умовами праці, полісами медичного страхування, вчасного оформлення відповідних дозволів на проживання тощо).

У разі, якщо ці вимоги не виконуються роботодавцем або він відмовляється привести положення трудового контракту у відповідність до запропонованого Вам раніше «job offer», невідкладно звертайтеся до Управління праці («labour office» або «шуун») за місцем розташування компанії-роботодавця.

Не підписуйте жодних інших документів, якщо повністю не розумієте їх зміст, особливо арабською мовою. Вимагайте викладення цих документів англійською (або іншою зрозумілою Вам) мовою та роз’яснення їх змісту й мети.

Намагайтеся робити копії всіх документів, які підписуєте, та зберігайте їх у безпечному місці.

Після підписання контракту роботодавець має оформити Вам медичну страховку, дозвіл на проживання в Кувейті (residency permit або «ікама») та місцеве посвідчення особи (civil ID). У процесі оформлення полісу медичного страхування Вам необхідно буде відвідати місцевий медичний заклад та здати відповідні аналізи. Для отримання дозвільних документів на проживання в Кувейті Вам потрібно завчасно, ще до виїзду в Кувейт, підготувати медичну довідку про загальний стан здоров’я і відсутність ВІЛ/СНІД та інших інфекційних захворювань та довідку про відсутність судимості або непритягнення до кримінальної відповідальності (обидві довідки мають бути легалізовані та перекладені на арабську мову).

Оформленням зазначених документів займається, як правило, роботодавець або його офіційний представник – «мандуб». Всі витрати, пов’язані з цим, за місцевим законодавством, має нести компанія-роботодавець.

3. Вилучення паспортних документів

          Для оформлення дозвільних документів на проживання в Кувейті компанії-роботодавцю необхідний Ваш паспорт для виїзду за кордон.

          У зв'язку з цим пам'ятайте, що паспорт є власністю України і не може бути вилучений будь-якою третьою стороною. В трудовому контракті не може бути положень щодо зберігання Вашого паспорта громадянина України для виїзду за кордон у роботодавця. На період оформлення дозвільних документів паспорт надається уповноваженим співробітникам компанії за умови обов’язкової видачі Вам відповідної розписки, де має бути зазначено причину і термін тимчасового вилучення паспортного документа. При цьому звертаємо увагу, що процес оформлення дозволу на проживання в Кувейті та місцевого civil ID, зазвичай, триває до двох тижнів.

          Якщо вилучений у Вас під приводом оформлення дозвільних документів паспорт не повертається компанією-роботодавцем упродовж тривалого часу та за відсутності обґрунтованих підстав, це вважається грубим порушенням кувейтського законодавства. У такому разі рекомендується зустрітися безпосередньо з керівником компанії-роботодавця та попросити повернути паспорт з огляду на те, що він є власністю України та його утримання порушує Ваші права, згідно з місцевим законодавством.

          Якщо Ваші вимоги з повернення паспорта не виконуються роботодавцем, рекомендуємо невідкладно звертатися до Управління праці за місцем офіційної реєстрації компанії-роботодавця з офіційною скаргою, а також інформувати про зазначену ситуацію Посольство України в Державі Кувейт. 

4. Вирішення трудових спорів

          У разі виникнення конфліктів на роботі або недобросовісного виконання роботодавцем контрактних зобов’язань, Ви маєте право подати відповідну скаргу до територіального відділення Міністерства соціальних справ та праці Кувейту («labour office» або «шуун») за місцем роботи/офіційної реєстрації компанії-роботодавця. В цій скарзі необхідно зазначити Ваші претензії (вилучення паспорта, невиконання умов контракту, порушення інших Ваших прав і свобод тощо).

          У разі необхідності Ви також можете звернутися до центрального офісу Державної адміністрації Кувейту з питань робочої сили (розташований на 7-му поверсі будівлі «Behbehani» по вулиці Soor Street, навпроти «Court Yard Marriott»).

          Звертаємо увагу, що після офіційної реєстрації такої скарги Ваш контракт «заморожується», тобто компанія-роботодавець позбавляється права припинити дію контракту в односторонньому порядку, звільнити Вас, припинити виплату заробітної плати, позбавити житла, транспортного забезпечення та соціального пакету, передбаченого положеннями контракту. З іншого боку, на час розгляду справи наполегливо рекомендується виконувати всі свої обов’язки за контрактом, не порушувати трудової та виконавської дисципліни, не конфліктувати з представниками компанії-роботодавця, не реагувати на можливі провокації, оскільки це може бути використано проти Вас.

Після прийняття до розгляду скарги, службові особи Управління праці викликають уповноважених представників компанії-роботодавця для з’ясування обставин справи та пошуку шляхів вирішення проблеми. Якщо роботодавець задовольняє викладені у скарзі вимоги, справа анулюється. У разі неможливості досягнення мирової угоди справа передається до суду, який виносить остаточне рішення (судовий процес, зазвичай, триває від 3 місяців до одного року). Як свідчить попередній досвід Посольства України в Державі Кувейт, більшість подібних справ вирішується на користь працівників, але Вам для цього потрібно заручитися кваліфікованою допомогою місцевих адвокатів.

5. Зміна місця роботи

          При працевлаштуванні в Кувейті Ви маєте зважати на специфічну особливість трудового законодавства Кувейту – так звану «систему спонсорства» (або «кафала»), яка встановлює певні обмеження для трудових мігрантів у праві змінити кувейтського роботодавця («спонсора»), який запросив їх до Кувейту та оформив дозвіл на працевлаштування та проживання.

Так, право на зміну місця роботи без оформлення нової робочої візи отримують іноземці, які відпрацювали не менше одного року у попереднього роботодавця. При цьому необхідною умовою при зміні роботодавця є отримання Вами відповідної згоди теперішнього «спонсора».  

У разі відмови роботодавця надати зазначений дозвіл, Ви можете звернутися із відповідною заявою до Управління праці за місцем роботи. Якщо вказаний орган встановить, що роботодавець порушив умови трудового договору чи положення законодавства про працю, він може санкціонувати Ваш перехід до нового роботодавця незалежно від бажання Вашого попереднього «спонсора».

Слід пам’ятати, що вищенаведений механізм зміни місця роботи допускається лише в межах однієї й тієї ж спеціальності. У разі зміни професії або неотримання дозволу на зміну роботодавця Вам доведеться анулювати свою попередню робочу візу, виїхати з Кувейту та в’їхати за новою робочою візою, отриманою на підставі нового дозволу на працевлаштування. При цьому Вам не обов’язково повертатися до України. Ви можете виїхати до будь-якої третьої, навіть сусідньої з Кувейтом, країни та повернутися до емірату через 48 годин, за умови наявності усіх необхідних документів для працевлаштування за новим місцем роботи (зокрема, медичної довідки та довідки про непритягнення до кримінальної відповідальності).

  6. Інші практичні рекомендації

1). Після приїзду до Кувейту та влаштування на роботу наполегливо радимо дізнатися контактні дані та встановити місцезнаходження відповідного територіального органу Міністерства соціальних справ та праці Кувейту («labour office» або «шуун») за місцем реєстрації компанії-роботодавця. Зазначений орган здійснює нагляд за дотриманням трудового законодавства Кувейту та займається розглядом і вирішенням трудових спорів. 

2). Рекомендується мати при собі фотокопії Ваших паспортних документів (у т.ч. внутрішнього паспорта), що у разі Вашого звернення до консула з приводу втрати/викрадення закордонного паспорта значно прискорить оформлення нових документів.

3). У разі наявності намірів запросити в подальшому членів своєї сім’ї для спільного проживання в Кувейті, рекомендуємо завчасно та належним чином легалізувати свідоцтва про шлюб та про народження дітей та оформити нотаріально засвідчений переклад цих документів арабською мовою.

При цьому слід враховувати, що у рамках заходів, які вживаються кувейтським урядом з метою посилення контролю за міграційними потоками в країну, в Кувейті запроваджено обмеження щодо оформлення віз у порядку возз’єднання сім’ї членам родин трудових мігрантів в залежності від рівня їх заробітної плати: мінімально допустимий поріг у разі працевлаштування на державних підприємствах, установах та організаціях встановлено на рівні 250 кувейтських динарів (понад 800 дол. США), в приватному секторі економіки – 450 динарів (приблизно 1500 дол. США).

4). Видається лише два примірники дозволу на працевлаштування, один з яких подається до Департаменту імміграції МВС Кувейту, а інший зберігається у компанії-роботодавця. Рекомендується зробити фотокопію зазначеного документу та зберігати її в безпечному місці, оскільки такий документ вимагається різними державними установами Кувейту, у тому числі при розгляді трудових спорів. Крім того, там міститься інформація про територіальний орган Міністерства соціальних справ і праці Кувейту, що розглядатиме Вашу скаргу у разі виникнення конфлікту з роботодавцем.

5). Робота іноземців в Кувейті заборонена, якщо вони не мають робочої візи або працюють не на свого «спонсора» (роботодавця).

Якщо Ви отримуєте кувейтську в’їзну візу або дозвіл на проживання в Кувейті від місцевого жителя за грошову чи іншу матеріальну винагороду, Вас може бути позбавлено волі строком до 1 року або депортовано з території країни зі сплатою штрафу до 1000 кувейтських динарів (3300 дол. США).

 

Корисні контакти:

Посольство Держави Кувейт в Україні (питання легалізації та оформлення в’їзних робочих віз)

Адреса: м.Київ, вул. Оболонська набережна, 19.

Тел.: +38 044 391-51-90


Посольство України в Державі Кувейт (питання легалізації та надання консульської допомоги)

Адреса: Кувейт, р-н Сурра, блок 5, вул. 1, буд. 37

Тел.: +965 25318507


Департамент імміграції Міністерства внутрішніх справ Кувейту (оформлення/продовження дозволів на проживання в Кувейті)

Адреса: Кувейт, р-н Аль-Даджідж, Газалі Роуд

Тел.: +965 24342233


Міністерство соціальних справ та праці Кувейту (вирішення трудових спорів, розгляд скарг щодо порушення трудового законодавства)

Адреса: Кувейт, р-н Міркаб, блок 6, Міністерський комплекс

Тел.: +965 22480000

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux