Посольство України в Державі Кувейт

, Київ 12:46

Торговельно-економічне та інвестиційне співробітництво

Товарообіг за 2017 р. складає 22,02 млн. дол. США (збільшився на 24,6 % у порівнянні з 2016 роком).

Експорт товарів складає 20,30 млн. дол. США (зріс на 15,0 %). Структура: зернові культури – 38,6 %; реактори ядерні, котли, машини – 19,8 %; жири та олії тваринного або рослинного походження – 12,5 %; чорні метали – 8,0 %; молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед – 5,3 %; готові продукти з зерна – 2,1 %; м’ясо та їстівні субпродукти – 1,9 %; деревина і вироби з деревини – 1,7 %; прилади та апарати оптичні, фотографічні – 1,7%; меблі – 1,4 %; їстівні плоди та горіхи – 1,3%.

Імпорт товарів складає 1,73 млн. дол. США (зріс у 47,3 рази). Структура: руди, шлаки і зола – 83,8 %; пластмаси, полімерні матеріали – 15,6 %.

Сальдо торгівлі товарами за 2017 р. позитивне і складає 18,57 млн. дол. США.

Зовнішня торгівля послугами за 2017 р. складає 1,68 млн. дол. США (показник зменшився на 16,5 % у порівнянні з 2016 роком).

Експорт послуг складає 1,06 млн. дол. США (зменшився на 21,2 %). Структура: транспортні послуги – 37,2 %; послуги, пов’язані з подорожами – 31,1 %; ділові послуги – 24,3 %; послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю – 6,6 %.

Імпорт послуг складає 0,62 млн. дол. США (зменшився на 7,2 %). Структура: державні та урядові послуги – 74,8 %; транспортні послуги – 22,6 %; послуги, пов’язані з подорожами – 2,5 %.

Сальдо торгівлі послугами за 2017 р. позитивне і складає 0,44 млн. дол. США.

Інформація щодо обсягів інвестицій з Кувейту до України станом на 01.10.2017 є конфіденційною згідно із законом України «Про державну статистику».

Кувейтські інвестиції надходили до таких сфер: оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів.

Інвестиції з України до Кувейту станом на 01.10.2017 не зафіксовані.