Посольство України в Державі Кувейт

, Київ 20:54

Тарифи консульського збору

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється 

за вчинення консульських дій 

Посольством України в Державі Кувейт

 

№ з/п Найменування консульських дій Тарифна ставка  
в доларах США в кувейтських динарах  
I. ПАСПОРТНІ ДІЇ  
   
1 Розгляд заяви з клопотанням про  вчинення паспортної дії 20 6  
2 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон  120 37  
3 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого 150 46  
4 Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон  70 21  
5 Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну) 20 6  
6 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 30 9  
7 Подовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну 20 6  
8 Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років) 30 9  
   
II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ  
   
1 Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням 100 31  
2 Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України 200 61  
3 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення 30 9  
4 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 30 9  
5 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 30 9  
6 Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини 30 9  
7 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 30 9  
8 Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України 100 31  
9 Оформлення клопотання про вихід з громадянства України 300 92  
10 Видача довідки про належність до громадянства України 30 9  
11 Видача довідки про неналежність до громадянства України 30 9  
12 Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном 200 61  
13 Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію 300 92  
 
III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ  
   
1 Оформлення транзитної візи (B)*:    
  разової 65 20  
  дворазової 65 20  
  багаторазової 65 20  
2 Оформлення короткострокової візи (С)*:    
  разової 65 20  
  дворазової 65 20  
  багаторазової 65 20  
3 Оформлення довгострокової візи (D)*:    
  багаторазової 65 20  
* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору  
   
IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ  
   
1 Розгляд заяви про витребування документа 20 6  
2 Видача витребуваного документа 50 15  
3 Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом 70 21  
   
V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ  
   
1 Розгляд заяви про легалізацію документу 10 3  
2 Легалізація документів фізичних осіб (за документ) 40 12  
3 Легалізація документів юридичних осіб (за документ) 100 31  
4 Видача довідки про засвідчення документа 30 9  
   
VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ  
   
1 Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті) 30 9  
2 Реєстрація шлюбу 70 21  
3 Реєстрація розірвання шлюбу:      
а) за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 100 31  
б) на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі 100 31  
в) на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі 100 31  
г) з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років 50 15  
4 Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 100 31  
5 Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу 200 61  
6 Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення 50 15  
7 Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням 80 24  
8 Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі) 70 21  
   
VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ  
   
1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:      
а) - посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:      
- дітям, другому з подружжя, батькам 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.США  1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 15 кувейтських динарів  
- іншим особам 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол.США  5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 122 кувейтських динарів  
б) - посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.США 1 відсоток суми договору, але не менше 6 кувейтських динарів  
в) - посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 60 18  
г) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:      
- дітям, другому з подружжя, батькам 40 12  
- іншим особам 80 24  
ґ) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:      
- дітям, другому з подружжя, батькам 50 15  
- іншим особам 70 21  
д) - посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ" Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"  
е) - посвідчення інших довіреностей 50 15  
є) посвідчення заповітів 50 15  
2 Ужиття заходів до охорони спадкового майна  150 46  
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100  дол.США  0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 31 кувейтських динарів  
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 150 46  
5 Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку) 30 9  
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача 30 9  
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 50 15  
8 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) 50 15  
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України 10 3  
9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 50 15  
10 Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці 50 15  
11 Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці 50 15  
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 50 15  
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше  25 дол.США і не більше 200 дол.США 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 8 кувейтських динарів і не більше 61 кувейтського динара   
14 Прийняття на зберігання документа 60 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався 18 кувейтських динарів за кожен місяць зберігання, що почався  
15 Вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше 200 дол.США 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 5 кувейтських динарів і не більше 61 кувейтського динара  
16 Вчинення морських протестів 100 31  
17 Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні) 20 6  
18 Видача дубліката нотаріально посвідченого документа 30 9  
19 Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії) у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)  
20 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 50 15  
21 Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)  10 3  
   
VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ  
   
1 Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ) 70 21  
   
ІX. ІНШІ ДІЇ  
   
1 Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою) У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)  
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 200 61  
3 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 100 31  
4 Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України 40 12  
За консульські дії, вчинені у терміновому порядку чи у позаробочий час (у т.ч. вихідні та святкові дні), консульський збір стягується у подвійному розмірі  

Консульський відділ Посольства України в Державі Кувейт
Керівник: Ігнатовський Євген Євгенович
Консул
Адреса:

Ель-Кувейт, Сурра, блок 5, вул. 1, буд. 37

Телефон: +965 25 31 85 07 (дод. 103) Гаряча лінія (в разі загрози життю чи безпеці громадян України): +965 99844503
Факс: +965 25 31 85 08
Ел. пошта: emb_kw@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Консульський прийом громадян України:

неділя, вівторок, четвер:

9:30 – 12:30 – консульські дії з питань легалізації, нотаріату, реєстрації дітей громадянами України, оформлення необхідних довідок, що вимагаються компетентними органами Кувейту

13:00 – 14:00 – видача оформлених документів

понеділок, середа:

9:30 – 13:00 – прийом документів з паспортних питань*, питань посвідчення довіреностей, витребування документів з України, реєстрації актів цивільного стану, оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном; надання консультацій з консульсько-правових питань

* прийом з паспортних питань здійснюється виключно за попереднім записом, за тел.: 25 31 85 07 (дод. 103).

У випадках техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранення/загибелі громадян України, арешту, інших випадків, які загрожують життю, безпеці чи здоров’ю наших співвітчизників, консульська допомога надається також у неробочий та неприйомний час, вихідні та святкові дні. 

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства:

неділя, вівторок, четвер:

9:30 – 12:30 – прийом документів (у тому числі, з візових питань та легалізації офіційних документів)

13:00 – 14:00 – видача оформлених документів

Громадяни певних категорій (особи з дітьми до 14 років, вагітні, інваліди, тяжкохворі) обслуговуються позачергово.

З 12 грудня 2016 року в Посольстві України в Державі Кувейт започатковано оформлення українських віз засобами інформаційно-телекомунікаційної системи «Віза», що уможливлює іноземцям та особам без громадянства реєстрацію візового клопотання он-лайн та призначення дати подачі документів в установі безпосередньо через сайт http://visa.mfa.gov.ua .

 

Примітки:

Інформацію та роз’яснення щодо переважної більшості питань консульського характеру, які виникають у громадян, розміщено у розділі веб-сайту Посольства «Консульські питання», зокрема, у підрозділах «Часті питання» та «Поради подорожуючим».

У телефонному режимі здійснюється:

-         роз’яснення з питань, інформація стосовно яких відсутня на сайті Посольства;

-         запис на оформлення паспортних документів;

-         надання консультацій щодо порядку дій у випадках потрапляння громадян України у проблемні/скрутні ситуації. 

Консультації по телефону надаються кожного робочого дня (неділя-четвер) з 14:00 до 16:30 за номером: (+965) 25 31 85 07 (дод. 103).

Звернення громадян з консульсько-правових питань також приймаються на електронну адресу: emb_kw@mfa.gov.ua.

При цьому просили би врахувати, що Посольство приймає до розгляду звернення громадян, надіслані електронною поштою, які відповідають вимогам Закону України «Про звернення громадян». Зокрема, у зверненні обов’язково має бути зазначена така інформація:

-         прізвище, ім’я та по-батькові заявника;

-         паспортні дані;

-         контактні дані та адреса проживання в країні перебування;

-         чітко сформульовані питання.  

Відповідь на такі звернення громадян надається у встановлені вищезгаданим Законом строки:

-         звернення, які не потребують додаткового вивчення (надання інформації стосовно переліку необхідних для вчинення консульських дій документів; загальні роз’яснення щодо положень чинного законодавства України або особливостей законодавства Кувейту) опрацьовуються до 15 днів з дня їх надходження до установи;

-         інші звернення (зокрема, надання консульської допомоги або сприяння) розглядаються та вирішуються у термін до одного місяця.