Посольство України в Державі Кувейт

Тарифи консульського збору

 

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється

за вчинення консульських дій

Посольством України в Державі Кувейт

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

Долари США-

Кув.Динари

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

20

6,060

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

120

36,360

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

150

45,450

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

70

21,210

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

30

9,090

6

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

20

6,060

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

9,090

8

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

20

6,060

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

30

9,090

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА

ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

100

30,300

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

200

60,600

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

9,090

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

9,090

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

9,090

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

9,090

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

9,090

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

100

30,300

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

300

90,900

10

Видача довідки про належність до громадянства України

30

9,090

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

30

9,090

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

200

60,600

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

300

90,900

 

III.  ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

 

разової

85

25,750

 

дворазової                                                                              

130

39,390

 

багаторазової

 

200

60,600

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

85

25,750

 

дворазової

130

39,390

 

багаторазової

 

200

60,600

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

разової

85

25,750

*

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

 

 

 

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

20

6,060

2

Видача витребуваного документа

50

15,150

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

70

21,210

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

3,030

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

40

12,120

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

100

30,300

4

Видача довідки про засвідчення документа

30

9,090

 

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

30

9,090

2

Реєстрація шлюбу

70

21,210

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

100

30,300

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

100

30,300

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

100

30,300

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

50

15,150

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

30,300

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

60,600

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

50

15,150

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

80

24,240

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

70

21,210

 

VІІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

іншим особам

 

 

 

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США/15,150 кув. динар

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США/121,200 кув. динар

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

 

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США/6,060 кув. динар

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

60

18,180

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

іншим особам

40

 

 

 

 

80

12,120

 

 

 

 

24,240

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

іншим особам

50

 

 

 

70

15,150

 

 

 

21,210

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

е)

посвідчення інших довіреностей

50

15,150

є)

посвідчення заповітів

50

15,150

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

150

45,450

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США

30,300

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

150

45,450

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

30

9,090

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

30

9,090

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

50

15,150

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

50

 

10

15,150

 

3,030

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

50

15,150

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

50

15,150

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

50

15,150

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

50

15,150

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 7,570 кув. динар і не більше 60,600 кув. динар

14

Прийняття на зберігання документа

60 дол. США за кожен місяць зберігання, що почався

18,180 кув. динар за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 4,540 кув. динар і не більше 60,600 кув. динар

16

Вчинення морських протестів

100

30,300

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

20

6,060

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

30

9,090

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

50

15,150

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

3,030

                       

VIІI. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

70

21,210

 

IХ. ІНШІ ДІЇ

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

200

60,600

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

100

30,300

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

40

12,120

 Відповідно до Наказу Посольства України в Державі Кувейт № 7 від 25 травня 2015 року, встановлено такі терміни вчинення консульських дій:

Види консульських дій

Звичайний порядок

Терміновий порядок

Видача віз

З 16 до 30 календарних днів з моменту подачі всіх необхідних документів та візової анкети

До 15 календарних днів з моменту подачі всіх необхідних документів та візової анкети

Видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон

До трьох місяців з дня подання заяви-анкети та сплати консульського збору без урахування строків доставки

10 робочих днів

Видача посвідчення особи на повернення в Україну

В протягом двох днів  (або після отримання відповіді від органів внутрішніх справ України на запит Посольства)

-

Інші паспортні операції

Наступного дня

В той же день

Легалізація

Наступного дня

В той же день

Нотаріат

В день подачі усіх необхідних документів

-

Реєстрація актів цивільного стану

В день подачі усіх необхідних документів

-

За всі консульські дії, вчинені у терміновому порядку, у святкові та вихідні дні або за межами приміщення консульського відділу Посольства консульський збір стягувати у подвійному розмірі.

 


Консульський відділ Посольства України в Державі Кувейт
Керівник: Ігнатовський Євген Євгенович
Консул
Адреса:

Ель-Кувейт, Сурра, блок 5, вул. 1, буд. 37

Телефон: +965 25 31 85 07 (дод. 103) Гаряча лінія (в разі загрози життю чи безпеці громадян України): +965 99844503
Факс: +965 25 31 85 08
Ел. пошта: emb_kw@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Консульський прийом громадян України:

неділя, вівторок, четвер:

9:30 – 12:30 – консульські дії з питань легалізації, нотаріату, реєстрації дітей громадянами України, оформлення необхідних довідок, що вимагаються компетентними органами Кувейту

13:00 – 14:00 – видача оформлених документів

понеділок, середа:

9:30 – 13:00 – прийом документів з паспортних питань*, питань посвідчення довіреностей, витребування документів з України, реєстрації актів цивільного стану, оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном; надання консультацій з консульсько-правових питань

* прийом з паспортних питань здійснюється виключно за попереднім записом, за тел.: 25 31 85 07 (дод. 103).

У випадках техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранення/загибелі громадян України, арешту, інших випадків, які загрожують життю, безпеці чи здоров’ю наших співвітчизників, консульська допомога надається також у неробочий та неприйомний час, вихідні та святкові дні. 

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства:

неділя, вівторок, четвер:

9:30 – 12:30 – прийом документів (у тому числі, з візових питань та легалізації офіційних документів)

13:00 – 14:00 – видача оформлених документів

Громадяни певних категорій (особи з дітьми до 14 років, вагітні, інваліди, тяжкохворі) обслуговуються позачергово.

З 12 грудня 2016 року в Посольстві України в Державі Кувейт започатковано оформлення українських віз засобами інформаційно-телекомунікаційної системи «Віза», що уможливлює іноземцям та особам без громадянства реєстрацію візового клопотання он-лайн та призначення дати подачі документів в установі безпосередньо через сайт http://visa.mfa.gov.ua .

 

Примітки:

Інформацію та роз’яснення щодо переважної більшості питань консульського характеру, які виникають у громадян, розміщено у розділі веб-сайту Посольства «Консульські питання», зокрема, у підрозділах «Часті питання» та «Поради подорожуючим».

У телефонному режимі здійснюється:

-         роз’яснення з питань, інформація стосовно яких відсутня на сайті Посольства;

-         запис на оформлення паспортних документів;

-         надання консультацій щодо порядку дій у випадках потрапляння громадян України у проблемні/скрутні ситуації. 

Консультації по телефону надаються кожного робочого дня (неділя-четвер) з 14:00 до 16:30 за номером: (+965) 25 31 85 07 (дод. 103).

Звернення громадян з консульсько-правових питань також приймаються на електронну адресу: emb_kw@mfa.gov.ua.

При цьому просили би врахувати, що Посольство приймає до розгляду звернення громадян, надіслані електронною поштою, які відповідають вимогам Закону України «Про звернення громадян». Зокрема, у зверненні обов’язково має бути зазначена така інформація:

-         прізвище, ім’я та по-батькові заявника;

-         паспортні дані;

-         контактні дані та адреса проживання в країні перебування;

-         чітко сформульовані питання.  

Відповідь на такі звернення громадян надається у встановлені вищезгаданим Законом строки:

-         звернення, які не потребують додаткового вивчення (надання інформації стосовно переліку необхідних для вчинення консульських дій документів; загальні роз’яснення щодо положень чинного законодавства України або особливостей законодавства Кувейту) опрацьовуються до 15 днів з дня їх надходження до установи;

-         інші звернення (зокрема, надання консульської допомоги або сприяння) розглядаються та вирішуються у термін до одного місяця.